Muni-muni

Please Subscribe to read further chapters

Description

Sa unang pagkakataon, mas pagtutuunan niya ng pansin ang mga taong nakapaligid sa kanya. 

Foreword

Something I wrote on a whim. 

witherfork
Life's Too Short MV today 🥳🥳🥳
No comments yet