XVIII. Tagpuan.

Muni-muni
Please Subscribe to read the full chapter

 

 

2 AM, sa harap ng gate nila.

 

Hindi sila nakahanap ni Rina ng tiyempo para mag-usap dahil napasarap sa kuwentuhan ang mga kaibigan nila. Napilit naman ng tita niya ang mga kaibigan nila na mag-sleepover sa bahay.

 

Masyado na kasing gabi at nakainom na sila para mag-drive pauwi. May dala pala kasing sasakyan sina Chenle at Beomgyu at sila rin ang sumundo sa mga kaibigan nila.

 

Natutulog sina Chenle at Beomgyu sa kuwarto ng Kuya ni RJ, si Johnny. Wala kasi ito ngayon dahil may business trip daw sa ibang bansa. Sina Ning, Yuna at Lia ay sa kuwarto niya habang sina Rina, Giselle ay sa kuwarto ni RJ.

 

Kasya naman silang lahat sa kuwarto nila, pero balak naman niya na sa living room na lang matulog kung sakali. Sanay na naman siya.

 

Pero mukha namang hindi siya matutulog ngayon. Hinihintay niya kasi si Rina na lumabas ng bahay nila. Nag-text si Rina sa kaniya kanina. Hihintayin lang daw niya na makatulog sina RJ at Giselle.

 

Natatawa siya sa sitwasyon nila. Para silang mga bata na may pinagtataguan.

 

Lumabas na si Rina. Nakasuot ito ng pajama ni RJ. Lihim siyang napangiti at agad na inabot ang jacket niya kay Rina.

 

Malamig kasi at kahit nga siya ay naka-hoodie at sweat pants.

 

“Thanks,” sambit ni Rina nang kuhanin ang zip-up hoodie niya at agad na sinuot. “Uhm, where are we going?” Tanong ni Rina.

 

Dahan-dahan na niyang binuksan ang gate matapos ma-lock ang main door.

 

“Lakad lang tayo hanggang sa playground,” sagot niya. May playground kasi sa subdivision nila.

 

Nang medyo makalayo na sila sa bahay, bigla namang nagsalita si Rina. “Wow, it’s really cold.” Nakapaloob ang mga kamay nito sa bulsa ng jacket.

 

“Tulog na sina RJ?” Tanong niya.

 

Hindi siya sanay sa small talks pero pinipilit niya. Hindi niya kasi kaya kung agad silang dumiresto sa dapat na pag-uusapan nila.

 

“Yeah. They’re really drunk…how about you?” Baling sa kaniya ni Rina.

 

“Tumigil ako after ng third glass. Hindi rin naman kasi ako nalalasing sa wine,” sagot niya. Tumango lang si Rina at natahimik na sila ulit.

 

Maya-maya naman ay narinig niya ang pangbuntong-hininga ng katabi.

 

Eto na.

 

“I’m sorry,” panimula niya. “Marami na akong…nagawa na hindi dapat.” Tiningnan niya ang reaksyon ng katabi. Nakatingin lang ito sa unahan.

 

“Like what?” Tanong ni Rina. Hindi pa rin ito tumitingin sa kaniya.

 

Naka-hoodie naman ako pero bakit sobrang lamig pa rin?

 

“‘Yung pagtanggi ko sa dinner.”

 

Nagkibit-balikat naman ang katabi. “You’re not obligated to go with me.”

 

Napapikit siya. Gusto niya munang tumigil pero tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Rina.

 

“Nagsinungaling rin ako,” pagtatapat niya. “Ang totoo niyan, tumanggi ako kasi hindi pa kita kayang harapin.”

 

Doon na napatigil si Rina. Nasa tapat na pala sila ng playground at magkaharap na sila ngayon.

 

“Bakit?” Parang may kirot siyang naramdaman sa boses ni Rina.

 

“Marami akong iniisip nitong mga nakaraang araw. At nahihirapan ako to sort them out,” sambit niya.

 

Napakunot naman ng noo si Rina. “I don’t follow. How is it relevant to me? ‘Yung mga iniisip mo?”

 

Napayukom siya ng mga kamay. “Kasi kasama ka sa mga iniisip ko.”

 

Para namang nagulat si Rina sa sinambit niya at kahit siya rin ay nabigla sa sarili pero hindi niya magawang tumigil.

 

“It’s just that… I’ve been thinking—‘yung mga nangyayari sa atin nitong mga nakaraang linggo,” saglit siyang nag-isip. Wala ito sa plano. Gusto niya lang ipaalam kay Rina ang tungkol sa kaniyang pag-alis.

 

Pero hindi na siya sinusunod ng kaniyang bibig. Huminga siya nang malalim at nagpatuloy. “We’ve been… closer and I’m not sure if there’s something or ako lang ‘to… ”

 

“There is,” sambit ni Rina. “At least on my part, I am sure I wanted more than just whatever it is that we have right now.” Mahinahon ang boses nito pero sigurado at diresto ang pagkakabigkas ni Rina sa mga salita niya.

 

Dapat masaya siya, pero…

 

Please Subscribe to read the full chapter

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!
witherfork
Thank you po sa star! May part 2 pala siya hehe :D

Comments

You must be logged in to comment
clarity_TaeNy
27 streak #1
Chapter 76: This has been a great read. I love the characters and how they were expressed in each of the chapters. Wished there were more chapters about RJ and Yeji as well as Ate Irene and her future Jowa. Still this is 10/10 would reread again.

Huge thanks to the author for allowing us readers to indulge in this story. Hope there would be a book 2 because you can never know 🤞
clarity_TaeNy
27 streak #2
Chapter 68: Love Ate Irene. She is such a caring and supportive sister to both Rina and Win. Hope she gets the happy ending she deserves.
clarity_TaeNy
27 streak #3
Chapter 59: They finally said to each other 😭😭😭 Happy days ahead please 🙏🙏🙏
clarity_TaeNy
27 streak #4
Chapter 49: Cmon RJ! That was the time to say it! 🤣
clarity_TaeNy
27 streak #5
Chapter 39: 😳😳😳 So soft.
clarity_TaeNy
27 streak #6
Chapter 35: Rina again with the wordings 😭
clarity_TaeNy
27 streak #7
Chapter 33: Win is coming home!!!
clarity_TaeNy
27 streak #8
Chapter 32: It's really great that we get to read Rina's whole POV. We get to feel her inner thoughts as well as get to know true feelings on all things related to Win. Great chapter!
clarity_TaeNy
27 streak #9
Chapter 22: 🥺😭 This chapter hurts. Hope Win gets to sort out her thoughts and feelings so she can finally move forward.
clarity_TaeNy
27 streak #10
Chapter 14: So it runs in the family? Irene and Rina with their wordings 😂