LI. Bawat Daan.

Muni-muni
Please Subscribe to read the full chapter

 

 

“What did Tita say?” Tanong ni Rina. Ikinukuwento niya kay Rina kung paano niya sinabi sa mommy ni RJ na may girlfriend siya. Matapos kasi nilang mag-usap ni Rina noong gabi sa playground, umamin na siya kinabukasan.  

 

“She was surprised,” sagot niya. “I don't think nag-sink in sa kaniya ang mga sinabi ko until I told her that...” tumigil siya saglit at tumingin kay Rina. Magkaharap sila ngayon habang kumakain sa isang restaurant malapit sa opisina nila. 

 

Ngayon lang ulit sila nagkasabay na mag-dinner dahil iba ‘yung oras ng shift niya noong mga nakaraang linggo. Pinilit din talaga nila na magkita ngayon dahil gusto raw ni Rina na personal na marining ang kuwento niya. Big deal kasi ito sa kanila. Gusto nila ipaalam sa mga mahal nila sa buhay kung anong meron sa kanilang dalawa ngayon at ipakilala ang isa’t isa nang higit sa pagiging kaibigan. 

 

“That?” Takang-tanong ni Rina. Bahagyang nakakunot ang noo nito na parang kinakabahan kahit hindi niya alam kung ano ang dapat ikakaba nito.  

 

Ayaw niya sana banggitin pero nasimulan na niya. Hindi niya rin alam kung bakit iyon ang sinabi niya sa Tita niya. Naalala pa niya ang naging reaksyon ni RJ noong sinambit niya ang mga salitang iyon. “Until I told her that I’m in love with you,” pagpatuloy niya.  

 

Kita niya ang pagkawala ng kaba kay Rina at napalitan nang malawak na ngiti. Namumula rin ang mga pisngi nito at hindi niya mapigilan na mahawa sa mga ngiti nito. “I was prepared to whatever her reaction might be. It turns out, wala naman pala ako dapat ikatakot. She was happy for me, Rina.” 

 

Tumango si Rina sa kaniya na hindi nawawala ang ngiti. Inabot nito ang kaniyang kamay at mahigpit na hinawakan ito. “I’m proud of you,” mahinang sambit ni Rina pero sapat na para marinig niya.  

 

“RJ also told Tita how good you are for me,” natatawang sambit niya sa naalala. “Sabi ni Tita, halata nga raw.” 

 

Mahinang tumawa si Rina at bahagyang tumaas ang kilay nito. “How?” 

 

“Hmm...mas mukhang masaya raw ako,” sagot niya.  

 

“Are you?” Tanong ni Rina habang may naglalarong ngiti sa mga labi nito. Alam naman na nito ang sagot, pero parang natutuwa pa itong itanong sa kaniya para lang marinig mismo sa kaniya ang mga salita. 

 

“Of course,” mabilis niyang sagot. Hindi na kailangan pag-isipan ang mga ganitong bagay. “Tinanong din ni Tita kung p’wede ka this coming weekend? Dinner sa bahay.” 

 

“Yeah,” sagot ni Rina. “We can make time, uuwi naman talaga ako this weekend. Is it with the whole family?” 

 

“Mm, not sure if makakauwi si kuya. Probably kami lang ni RJ, sina Tito and Tita.” Palagi kasing out of town ang kapatid na lalaki ni RJ kaya minsan lang nila itong makauwi sa probinsya nila. Close naman silang tatlo kaya malamang ay nasabi na ni RJ sa kapatid nito ang tungkol sa kanila ni Rina. 

 

Wala naman na siyang itinatago sa pamilya niya. 

 

Huminga nang malalim si Rina. “Is it a formal dinner or...” 

 

Natawa siya sa inasta ni Rina. Parang bigla naman itong kinabahan. “Hey, relax. Just think of it like one of those dinners we had sa bahay. Kilala ka na naman nila,” pag-assure niya rito.  

 

“But you’re gonna introduce me as your girlfriend. It will still be different.” 

 

“And you’ll do great no matter what. Tita has always been fond of you,” ngiti niya kay Rina at tumango ito pero humigpit ulit ang hawak sa kaniya. Natural lang naman na kabahan sa mga ganitong pagkakataon dahil kahit siya ay iniisip iyong oras na siya naman ang ipapakilala ni Rina sa pamilya nito. 

 

Okay na naman siya sa ate ni Rina. Kung iisipin niya, ito pa nga ang nagtulak sa kanilang dalawa. Parang simula college pa kasi, panay na ang kuwento ni Irene tungkol kay Rina at minsan ay tutuksuhin pa siya nito.  

 

Naisip niya rin ang mas nakakatandang kapatid nina Rina at I

Please Subscribe to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!
witherfork
Hello haha.

Last na 'to. Good bye na talaga :D

Thank you again!

PS. Vote vote vote!!!
No comments yet