Dagli

Description

Mga sandali sa buhay nina Karina at Winter tuwing ‘di sila nagmamadali.

—o isang koleksyon ng interwoven standalone 1k words ganaps. 

No comments yet