PROLOGUE

Fallin' Slowly
Please Subscribe to read the full chapter

 

 

 

 

 

Hingal na hingal akong tumatakbo patungo sa loob ng restaurant ng makita ko sa aking relo na 30 minutes na akong late sa usapan namin ng aking parents.

 

Nakakahiya late na naman ako!

 

Bumuntong hininga ako ng makarating ako sa pintuan ng establisyamento. Sa wakas. Agad naman akong tinanong ng receptionist ng kainan kung may reservation daw ba ako. Agad ko namang ibinigay ang aking pangalan.

 

Chineck ng receptionist ang aking pangalan sa guestlist at ng makita ito ay pinalit nya ang isang server para ituro sa akin ang aming pwesto.

 

Bigla namang huminto ang server sa tapat ng isang pinto. Nagtaka ako. Dahil sa pagkakaalam at pagkakatanda ko ay kakain lang kami ng parents ko like we usually had once a month.

 

This is new. Is there something they are hiding from me? I thought as this kind of situation doesn't really happen whenever we go out

 

"Ma'am?" I heard the server getting my attention

 

"Yes?" I ask awkwardly

 

"We are already here po ma'am" the nice server said as he opened the door for me

 

I took a deep breathe before entering. As soon as I step my foot inside the private room, I saw my parents look at me and smiled. I also notice three person whose back are facing me.

 

Who are they?

 

I uttered silently and nakita ko ang mom ko na ngumiti lang ng kaunti sa akin.

 

"Oh hija, finally you arrived, we've been waiting for you for ages" she said and laugh, my dad laughing as well as the three unknown people

 

"I'm so sorry everyone, the hospital was really hectic earlier and I need to go overtime" I said as I went beside my mom as she gestured for me to sit

 

"Okay lang anak, I am just fooling you" she said habang tumatawa ng mahina

 

Wow mom ha parang sobrang saya mo yata today?

 

Tinawag ulit ni mom ang server para iserve na ang pagkain ko and while we wait for it we chatted a little.

 

"By the way anak,

Please Subscribe to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!
No comments yet