Tanark's Polls (0 polls)

Ang Mga Apo Ni Carmilla

Si Kiminjeong at ang kanyang kambal ay pinamanahan ng isang mansyon na may tinatagong madilim na sikreto. Masasabi nga ba na ito ay magdadala sakanya ng malas, swerte o love life?

There are no polls available yet

Check out the latest updated stories from these authors!

KONSTANTIN

By mahala Updated
Characters jungkook x moon (oc)
With 10 chapters, 31 votes, 174 subscribers, 4370 views, 49 comments, 53523 words
Status Members Only, Subscribers Only

please, feel my love

By epamokmok Updated
Characters Kim Taeyeon, Kwon Jiyong, BigBang Members, SNSD Members
With 39 chapters, 9 votes, 101 subscribers, 3480 views, 11 comments, 155226 words
Status Subscribers Only

Wrong Person, Right Time

By DamSunJung Updated
Characters Sana and Dahyun
With 9 chapters, 18 votes, 305 subscribers, 2110 views, 1 comments, 21582 words
Status Members Only, Subscribers Only
  • Getting image...
  • Getting videos...