Vampireoc (3 vampireoc stories)

Are you asking me out, Winter?

Kinabukasan, bigla na namang nagtagpo sina Karina at Winter. Ngunit, napansin ni Winter na medyo mahirap itong magsimula ng usapan kay Karina dahil Ingles ang kanyang ginagamit, samantalang mas

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

In My Blood

By Halsyeon Updated
Characters Do Haru(OC), Kim Doyoung
With 1 chapters, 2 votes, 78 subscribers, 1250 views, 3 comments, 6516 words
Status Completed, Members Only, Subscribers Only

“Oh, so you don’t do things like this? Then why did you invite me outside?” I smirk, raising an eyebrow towards the black haired boy sitting next to me, even though I already knew the answer.