Jongkeyday (1 jongkeyday stories)

Promoted - Advertise

Entry #81

Ang tagal kong nakatitig sa pintuan. Ilang minuto na ba ang lumipas mula nang lumabas siya? Naririnig ko pa rin yung huli niyang sinabi.

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Get On

By kimkeybumie Published
Tags  jonghyun   jongkey   key   shinee   drabble   university   biker   jongkeyday 
With 1 chapters, 7 votes, 10 subscribers, 810 views, 6 comments, 1941 words
Status Completed

Drabble for 2018 JongKey day. Enjoy.