Jaeyu (24 jaeyu stories)

Promoted - Advertise

Huwag Kang Pa-fall!

Summer yun nang maisipan ni Winter na magtingin-tingin sa kanyang social media accounts.   Hindi naman talaga siya stalker. Sadyang nawili lang siya tingnan ang laman ng profile ni

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

原来是这种关系(全)

By Shirohako Updated
Tags  jaeyu 
With 31 chapters, 2 subscribers, 4260 views, 5 words

最终电车

By Shirohako Updated
Tags  jaeyu 
With 1 subscribers, 770 views

玹悠 | 粉丝见面会

By Kajaqsl Updated
Tags  jaeyu 
With 400 views, 6 words

西装×fanmeeting

哥哥再多爱我一点

By happyestherday Updated
Tags  jaeyu 
Characters yuta jaehyun
With 3 chapters, 230 views, 10 words

玹悠现背ooc,送给我的朋友松饼(●'◡'●)。最近变成起名废物了,内容也越来越言情狗血......名字属于他们,故事属于我,谢谢观看O(∩_∩)O

两日间循环少女(全)

By Shirohako Updated
Tags  jaeyu 
With 20 chapters, 3 subscribers, 2170 views, 3 words

非日常

By Shirohako Updated
Tags  jaeyu 
With 2 subscribers, 1330 views

【解忧】游戏

By 743566505 Updated
Tags  jaeyu 
With 1 subscribers, 680 views, 1 words

“脱掉吧。” 落地窗被一层灰白的窗帘盖着,外面下雨了,雨打在街道的树叶上沙沙作响。中本悠太淋着雨来,被雨淋得湿透,房子的主人让他先去洗澡再做接下来的事。 他洗了澡,把头发根部吹干,剩下发尾没有吹。稍长的黑发黏在白嫩的后颈上,软塌塌的,顺带着一些水滴从颈部留下后背。 中本悠太看着镜子里的自己,思索一番,最后下定决心,把带来的行李里的东西穿在了身上,裹了件浴袍便走到客厅里。 郑在玹坐在黑色的皮质沙发上低头刷手机,对方进来的时候,他抬头看了一眼,便笑了起来。 “悠太哥,怎么不直接穿着进来。” 中本悠太无言以对,扭捏地走到他熟悉的位置站着。 诺大的客厅里,他的旁边是一架钢琴。 “脱掉吧。” 郑在玹这么说着,举起手里的手机,摄像头对准了中本悠太,只不过没有露出他的头部,画面中只有一个站在钢琴旁穿着白色浴袍的身影。 郑在玹没有说第二遍,中本悠太看着举起手机的对方,心里知道,郑在玹是着急的,不过郑在玹故意表现出这种玩弄他的姿态,想让他听

所爱之人(全)

By Shirohako Updated
Tags  jaeyu 
With 26 chapters, 4 subscribers, 2750 views, 4 words

白色的预感(全)

By Shirohako Updated
Tags  jaeyu 
With 7 chapters, 2 subscribers, 2090 views, 2 words

新东村爱情故事

By shovelfry Updated
Tags  jaeyu 
With 3 chapters, 1 subscribers, 840 views, 5 words

*不一定填坑,先存着 *填坑可能性未知!!!

摇滚花魁

By shovelfry Updated
Tags  jaeyu 
With 2 subscribers, 1010 views, 1 words
Status [M]

【解忧】视频通话

By agrass Updated
Tags  jaeyu 
With 2 subscribers, 3440 views, 1 words
Status [M]

北北西

By shovelfry Updated
Tags  jaeyu 
With 570 views, 3 words

*东拉西扯产物。 *在玹和悠太新年快乐!也希望小悠能早点回家!

*烂花

By shovelfry Updated
Tags  jaeyu 
With 1 subscribers, 1470 views, 1 words
Status [M]

salvatore

By 743566505 Updated
Tags  jaeyu 
With 2 subscribers, 1470 views, 68 words

郑在玹被两名警察领进会见室,淡然的看了一眼面前坐着的男人,把公文包放在面前的桌子上,开口问好。 “你好,我是你的律师,我叫郑在玹。” 狭窄的会见室里面对面放着两张桌子,没有窗户,头顶上只有一盏暖黄色的灯,还有一个安在角落里的监视器。这房间里只有他和金廷祐两个活人。 金廷祐没有抬头,也没有回话。双手被拷在身前,稍长的白色刘海遮住他的眼睛,还穿着价格不菲的衬衫和牛仔裤。这状态和之前在看守所见到的犯人没什么两样,郑在玹挑了挑眉,长舒一口气后正襟危坐,把资料全都放在桌上,准备开始一场友好又亲密的交谈。 “你应该见过我,廷祐。我的母亲和你妈妈认识,小时候咱们一起吃过饭,但那时候你还没出国,年纪太小了,可能记不清了。” 郑在玹编造了很多种介绍自己的方式,最后打了一手亲情牌。漠不关心的金廷祐听到“妈妈”二字时总算有了一些反应,身体微微震颤,总算是抬眼看了一下这位所谓的小时候见过的律师。 郑在玹见他抬头,礼貌性的笑笑,酒窝里装满了虚假的善意与和蔼。 金廷祐企图把自己藏在阴影里,但昏暗的

Only You

By cherries_12 Updated
Characters Nakamoto Yuta, Jeong Jaehyun, Kim Jungwoo, Moon Taeil, Johnny Suh
With 3 chapters, 5280 words
Status [M], [TW], Members Only

解忧 ​​​​(II)

By __Aurora Updated
Tags  jaeyu 
With 1 subscribers, 1450 views, 40 words

OOC. 虐&半现实警告。 Cake & Fork 设定预警。 -桃子味A萱 x 樱花酒O悠。有点点九悠就不打tag了。 -糕叉设定下有令人反胃的情节,看前请自己斟酌是否能接受。 -人设和真人有别;文中角度观点亦无意冒犯任何人,敬请留意。 -生日的朋友下订的解忧——看我这就给你弄了个蛋糕。

how I found love in a DVD rental shop

By Habanero Updated
Characters Nakamoto Yuta/Jung Jaehyun
With 1 chapters, 24 subscribers, 440 views, 1 comments, 1375 words
Status Completed, Subscribers Only

Yuta crushes the guy who is getting on his nerves lately.

红色麻雀之死

By doworrybehappy Updated
Tags  jaeyu 
With 1 chapters, 2 subscribers, 1110 views, 7 words

ntr 叁霓

桃汁/一个普通的周六夜晚

By ilovexiajiao Updated
Tags  jaeyu 
With 2 subscribers, 4890 views, 1 words
Status [M]

末路狂花

By FloridaKiloss Updated
Tags  doyu   jaeyu 
With 1 chapters, 1 subscribers, 1090 views, 11 words
Status [M]

To You Who Needs Healing.

By Kyubum54321 Updated
Tags  angst   boyxboy   romance   jaehyun   yuta   taeyong   jungjaehyun   leetaeyong   yujae   yutae   jaeta   nct   taeyu   nakamotoyuta   nct127   jaeyu 
Characters Lee Taeyong, Nakamoto Yuta, Jung Jaehyun
With 1 chapters, 1 votes, 35 subscribers, 2540 views, 3 comments, 386 words

Sometimes the only healing you need is the warmth of someone’s smile, voice, breath and feelings but, what if you don’t deserve any of these? Would you still want to be healed? 

Tired

By Ikonkony7 Updated
Tags  jaehyun   yuta   yujae   jaeyu 
Characters jung jaehyun nakamoto Yuta
With 1 chapters, 3 votes, 4 subscribers, 1030 views, 2 comments, 1135 words
Status Completed

Give me a few days of peace in your arms—I need it terribly. I’m ragged, worn, exhausted. After that I can face the world. Jaehyun seeks comfort from Yuta