Bottomrenjun (2 bottomrenjun stories)

Promoted - Advertise

Muni-muni

Sa unang pagkakataon, mas pagtutuunan niya ng pansin ang mga taong nakapaligid sa kanya. 

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Beautiful Pain

By mn4569 Updated
Characters Jaemin, Jeno, Renjun, Jisung, Mark, Chenle, Donghyuck and more NCT members
With 11 chapters, 52 subscribers, 3230 views, 1 comments, 8321 words
Status [M], Subscribers Only

Love Shot

By JeonggukPark Updated
Characters Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol,Kim Mingyu,Kim Sunggyu, Nam Woohyun, Ten, Taeyong, Hanbin, Donghyuk, Yangyang,Wonwoo, youngmin,woojin,Minhyun,Jr, Momo, Sana, Jihoon,Jiwon,winwin, Byun Baekhyun, Zhang Yixing, Song Mino, Kang Seungyoon
With 36 chapters, 3 votes, 610 subscribers, 3320 views, 16 comments, 67659 words
Status [M], Subscribers Only