EXOlligence's Polls (0 polls)

Tuhog tuhog

         Nung bata pa si Winter, tuwang tuwa sya na panuorin ang nanay at lola nya na mag tuhog ng isaw,betamax,balunbalunan,ulo at paa ng manok at kung ano ano pa, para ibenta sa hara

There are no polls available yet

Check out the latest updated stories from these authors!

The Great Seducer

By lemonsjuice4 Updated
Tags jenlisa
Characters Jennie, Lisa, Jisoo
With 20 views, 15 words
Status Members Only

Rhi's Writing Catalogue

By Soshi_051697 Updated
With 6 chapters, 16 votes, 183 subscribers, 4440 views, 43 comments, 11376 words
Status Members Only, Subscribers Only

Kung Maging Tayo

By kimgaeul Updated
With 1 votes, 5 subscribers, 30 views, 2 comments, 93 words
Status Subscribers Only
  • Getting image...
  • Getting videos...