Winyeji (1 winyeji stories)

Promoted - Advertise

Uncanny Strange Thingz

May mga hindi kapali-paliwanag na mga pangyayari sa buhay ni Winter.   Isa lang ang masasabi niya..

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

FIRST FIVE KISSES

By neggyL Updated
Tags  fluff   kpop   tagalog   taglish   yeji   yuna   fanfic   winter   lia   karina   giselle   winning   tagalogau   chaeryeong   ningning   ryujin   filo   itzy   aespa   winrina   winselle   jiminjeong   itzyxaespa   winlia   winyeji   winyuna 
Characters ITZYxAESPA winrina winselle winning winji winlia winyuna ryuna
With 34 chapters, 60 votes, 1101 subscribers, 15780 views, 679 comments, 123582 words
Status Subscribers Only

Isa lang namang simpleng studyante si Winter Serrano na katutungtong lang sa senior high school. At dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang mag focus sa pag-aaral mula elementary hanggang JHS, napagpasiyahan naman niyang gawing memorable ang nalalabing dalawang taon sa highschool para bumawi sa sarili. Winter Serrano is as as coconut oil at as fresh as coconut tree. Never been kissed, never been touch and has never tried entering a relationship before dahil naniniwala siyang w