Ryeji (494 ryeji stories)

𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗱𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 (One-Shot)

Gia Kim, a renowned wedding coordinator, finds herself entangled in the bittersweet dance of past and present when tasked with planning the wedding of her ex-fiancé, Jun.

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Someday We'll Know

By chaelisa_chaelisa Updated
Tags  tagalog   tagalogau   itzy   ryeji   aespa   winrina   ningselle   jiminjeong 
Characters winrina
With 29 chapters, 57 votes, 720 subscribers, 15040 views, 97 comments, 139606 words

Graduating student si Winter taking up Conservatory of Music at naisip niyang mag solo travel para makakuha ng inspiration para sa kanyang gagawing graduation recital dahil iyon na lang ang kailangan niyang gawin bago siya maka.martsa. Isang linggo lang talaga ang balak niya kaso something happened along the way and napastay pa siya ng matagal.

红日-

By Curgaery Updated
Tags  ryeji 
With 3 subscribers, 960 views, 3 comments

站街预警 洁癖勿进  

感情與潔癖

By NeverNie Updated
Tags  2shin   yeji   yuna   ryuji   yena   ryujin   itzy   ryuna   ryeji   nevernie 
With 16 chapters, 30 subscribers, 9510 views, 14 comments, 8 words

Ryeji 真摰 Ryuna雙申 YeNa夜游 *讀者回饋,床戲非常好看,叮囑筆者要重點宣傳車車😂

短篇合集

By Maaaaax2022 Updated
Tags  itzy   ryeji   yejixryujin 
Characters yeji,ryujin,yuna
With 7 chapters, 3 subscribers, 820 views, 16 words

有的没的一堆,存档用

Sa Mga Mata Nina Kat at Win

By hanbeo Updated
Characters winter karina giselle ningning yeji seulgi irene
With 9 chapters, 135 votes, 863 subscribers, 245 comments, 58661 words
Status Friends Only, Members Only, Subscribers Only

Tunghayan ang mga pagsubok na pagdadaanan ng magkakaibigang sina Winter, Katarina, Giselle, Ningning at Yeji mula sa mga mata nina Kat at Win.

囚禁13

By keziyu Updated
Tags  ryeji 
With 2 votes, 7 subscribers, 2510 views, 4 comments, 12 words
Status Members Only

月租单位为韩元

𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗡𝗼𝘁 𝘀𝗼 𝗧𝘆𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹: ᴄᴏɴꜱɪᴅᴇʀ ᴍᴇ ʜᴜᴍᴏʀᴇᴅ (𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐲 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧)

By TalesofHeaven Updated
Characters Kim Winter and Karina Yu
With 17 chapters, 296 votes, 5939 subscribers, 86830 views, 330 comments, 33034 words
Status Subscribers Only, Crowdfunded

    ᴋɪᴍ ᴡɪɴᴛᴇʀ, ᴀɴ ᴀʀᴏᴍᴀɴᴛɪᴄ ɴᴇʀᴅ, ᴀᴄᴄɪᴅᴇɴᴛᴀʟʟʏ ꜱʟᴇᴘᴛ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ɪɴꜰᴀᴍᴏᴜꜱ ᴄᴀᴍᴘᴜꜱ ᴘʀɪɴᴄᴇꜱꜱ, ᴋᴀʀɪɴᴀ ʏᴜ, ʙᴜᴛ ꜱʜᴇ ᴄᴀɴ'ᴛ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ.    

阴差阳错爱上你

By Amurou Updated
Tags  ryeji 
Characters nice person(s)
With 14 chapters, 2 votes, 13 subscribers, 1480 views, 3 comments, 12 words

Description bad bad, 我讲不清楚습니다 

三角志

By Curgaery Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
With 5 chapters, 2 votes, 47 subscribers, 9230 views, 26 comments, 68 words
Status [M]

.洗净

By bisailegeiwodianzhi Updated
Tags  ryeji 
Characters ryeji
With 1 votes, 15 subscribers, 3580 views, 7 comments, 9 words
Status [M], Members Only

白日里

By Gugugua Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
Characters yeji,ryujin
With 2 chapters, 4 subscribers, 2480 views, 1 comments, 20 words
Status [M], Completed

谁先爱上她的

By ashenya Updated
Tags  ryeji 
Characters Yeji Ryujin Karina Winter
With 8 chapters, 6 votes, 84 subscribers, 9330 views, 35 comments, 197 words
Status [M]

NAKKA

By uaenswer Updated
Tags  ryeji 
Characters Yeji Ryujin
With 1 chapters, 2 subscribers, 300 views, 1 comments, 53 words

背景是上个世纪六十年代的美国嬉皮士运动但架空 略去了很多不符合三观的事情。 不确定这个题材大家能不能接受 也不敢保证我有耐心写下去(因为实在是太费时间了……查资料用的时间比写文章的多🫠😵‍💫) 缓更中。开学了真的没时间研究这段混乱得不得了的历史了。

骑士日记

By mortal871 Updated
Tags  yeji   ryujin   itzy   ryeji 
Characters ryujin yeji
With 1 chapters, 7 subscribers, 680 views, 3 comments, 5 words

存档一下纯爱校园的真挚 1.8w字留真第一人称 无车所以左右无差  

Love is (11)

By cheese_cat Updated
Tags  ryeji 
With 1 votes, 2 subscribers, 1090 views, 1 comments, 2 words
Status [M]

生长痛

By Cl_1016_lv Updated
Tags  yeji   ryujin   itzy   ryeji   yejixryujin 
With 2 chapters, 1 votes, 13 subscribers, 2290 views, 1 comments, 41 words

伪骨科设定 比较烂俗的剧情 溜左位 下篇有车 感觉写出来是为了我爽 真挚能做上爱我就爽了 全文大概2w左右 感谢阅读

Doctor

By sdsdsdh Updated
Tags  ryeji   yejixryujin 
With 3 chapters, 2 votes, 18 subscribers, 5800 views, 7 comments, 29 words
Status [M]

寻人启事

By danceppll Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
With 2 subscribers, 890 views, 3 comments, 1 words

是非爱情向的

失智.

By 79byEVE Updated
Tags  ryeji 
Characters yeji ryujin
With 1 votes, 6 subscribers, 1810 views, 1 comments, 6 words
Status Members Only

小妈文学➕abo世界观 溜a志o 注意避雷 纯凰产物 连载

白红桑果

By danceppll Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
With 19 chapters, 3 votes, 14 subscribers, 1170 views, 7 comments, 11 words
Status Completed

哨向/已完结 搬运 痛苦 搬运 痛苦

至死.

By 79byEVE Updated
Tags  ryeji 
Characters yeji ryujin
With 3 subscribers, 1200 views, 18 words
Status Members Only

至死 abo世界观  留a志o 注意避雷 文笔很烂 2.5k 至死方休,好吗?

Love is(8)

By cheese_cat Updated
Tags  ryeji 
With 6 subscribers, 1540 views, 1 comments, 3 words
Status [M]

玫瑰往事

By wastemaker Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
Characters Hwang Yeji, Shin Ryujin
With 13 chapters, 31 subscribers, 7080 views, 8 comments, 12 words

Rosette Nebula

Could be anyone

By mortal871 Updated
Tags  yeji   yuna   yena   yeyu   itzy   hwangyeji   yunaxyeji   yejixyuna   ryeji 
With 1 chapters, 25 subscribers, 2330 views, 11 comments, 91 words

娜A志O  其余2O3A4A 背景板真挚doi有 itzy关系混乱有 胡编版现背

第六十签/赎罪

By uaenswer Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji   yejixryujin 
With 1 chapters, 3 votes, 14 subscribers, 5020 views, 4 comments, 21 words
Status [M]

继续活下去

By Gugugua Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
Characters yeji,ryujin
With 1 chapters, 2 subscribers, 910 views, 14 words
Status Completed

?x ?,毫无现实背景。   本来想写喜剧的,大失败,哈哈。 祝你度过快乐的今天。   文档:https://gugua0001.lanzn.com/b052zji0f    密码:ak3h

blind date

By zuhiee Updated
Tags     firstdate      withplot   praisekink   praise   ryeji   ryejiryujinyeji   boyryujin   mentionedaeriuchinaga 
Characters shin ryujin hwang yeji
With 1 chapters, 1 votes, 15 subscribers, 710 views, 4074 words
Status [M], Completed

无遮无蔽

By Gugugua Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
Characters yeji,ryujin
With 4 chapters, 1 votes, 19 subscribers, 6420 views, 3 comments, 38 words
Status [M], Completed

坏人 笨蛋

By oxx0526 Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
With 1 chapters, 1 votes, 10 subscribers, 3490 views, 1 comments, 4 words
Status Completed

溜傻A,志被诱导发情也要耐着性子教妹妹怎么艹自己

失 控

By fleetingdays Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
Characters ryujin yeji
With 9 chapters, 6 votes, 70 subscribers, 26730 views, 32 comments, 73 words
Status [M], Completed

book of aespa and red velvet

By Krkrjrjrrjrjrjt Updated
Tags  pregnancy   seulgi   top   yeji   winter   yujin   jaehyun   rough   karina      giselle   minju   jeno   mommykink   irene      redvelvet   seulrene   multiples   nct   ningning   soft   babykink         ryujin   raw   izone   itzy   ryeji   aespa   winrina   jiminjeong   ive   bot 
Characters Jeno Jaehyun Minjeong Jimin Aeri Yizhuo Irene Seulgi
With 3 chapters, 2 votes, 201 subscribers, 2180 views, 1350 words
Status [M], [TW], Members Only

祸心难收

By lincenv Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji   yejixryujin 
Characters 黄礼志 申留真
With 6 chapters, 3 votes, 42 subscribers, 8010 views, 8 comments, 17 words

所谓色心,就是明知故犯,且一犯再犯。 祸心亦如是 //现背     炮友设定     时间线在日专回归前后  

《楚歌》

By poiuytrewqlkjh Updated
Tags  ryeji 
Characters yeji ryujin
With 4 chapters, 1 votes, 12 subscribers, 3260 views, 9 comments, 1 words
Status [M], Members Only

九号房间

By 2901985261 Updated
Tags  itzy   ryeji 
With 2 chapters, 4 votes, 45 subscribers, 8380 views, 13 comments, 102 words

真挚九号房间 1O3A

Tuhog tuhog

By BleuHyacinthJ Updated
Tags  domesticfluff   ryeji   winrina   ningselle   futakarina   jmj 
Characters karina winter giselle ningning ryujin yeji
With 73 chapters, 386 votes, 4661 subscribers, 134730 views, 2343 comments, 291796 words
Status Subscribers Only

         Nung bata pa si Winter, tuwang tuwa sya na panuorin ang nanay at lola nya na mag tuhog ng isaw,betamax,balunbalunan,ulo at paa ng manok at kung ano ano pa, para ibenta sa harap ng bahay nila. Enjoy pa nga sya maging taga paypay,  sa sobrang tuwa nya pati ang laro nila ni ning at ryujin eh mga tinuhog na dahon ng bayabas at bubot na mangga. Syempre, sya yung tindera. Kahit minsan gusto nung dalawa na maglaro ng ibang laro,hindi nila alam bakit sa pag papaypay parin ng mga

非正当关系

By hpy426_ Updated
Tags  ryeji 
Characters 正文1
With 2 votes, 27 subscribers, 4150 views, 7 comments, 1 words
Status [M], Members Only

第二人格

By Curgaery Updated
Tags  yeji   ryujin   ryeji 
With 2 votes, 26 subscribers, 3340 views, 14 comments, 20 words
Status [M]

血火罪

By SayingGreen Updated
Tags  yulia   ryeji 
Characters yeji lia ryujin chaeryeong yuna
With 25 chapters, 7 subscribers, 2790 views, 2 comments, 11 words
Status [M], Completed

黄组长为何那样?

By wugi_yzs Updated
Tags  ryeji 
With 1 votes, 10 subscribers, 4240 views, 2 comments, 2 words
Status [M], Members Only

永恒&冬日

By littlefonryu_61 Updated
Tags  ryeji 
Characters Ryujin Yeji
With 3 chapters, 2 votes, 8 subscribers, 3180 views, 2 comments, 1 words
Status [M]

【真挚】春情不改

By propofol_iv Updated
Tags  itzy   ryeji 
With 1 votes, 7 subscribers, 2990 views, 3 comments, 1 words

/有私设,ooc /应该算小妈文学 /第一人称,勿上升

blue butterflies | ryeji

By 01aeros Updated
Tags  fluff   yeji   ryujin   itzy   ryujinxyeji   ryeji   itzyau 
Characters Shin Ryujin and Hwang Yeji
With 1 chapters, 35 subscribers, 570 views, 1247 words
Status Completed, Members Only, Subscribers Only

blue butterflies | ryeji in which yeji is ryujin's safe space.

anemoia | ryeji

By 01aeros Updated
Tags  fluff   yeji   ryujin   itzy   ryujinxyeji   ryeji   itzyau 
Characters Shin Ryujin and Hwang Yeji
With 1 chapters, 21 subscribers, 310 views, 782 words
Status Completed, Members Only, Subscribers Only

anemoia | ryeji in which Ryujin starts to feel existential dread and Yeji helps her get through it... by existing.

獸與搖籃曲

By foxme27 Updated
Tags  yeji   ryujin   itzy   ryeji 
Characters yeji ryujin lia yuna
With 2 chapters, 1 votes, 28 subscribers, 5840 views, 9 comments, 2 words
Status [M], Members Only

巴浦洛夫效应

By hpy426_ Updated
Tags  ryeji 
Characters 正文1
With 5 votes, 26 subscribers, 4140 views, 4 comments, 5 words
Status [M], Completed

梦中人

By poiuytrewqlkjh Updated
Tags  ryeji 
Characters yeji ryujin
With 1 subscribers, 1020 views, 2 comments
Status Members Only

花瓣飘落,就像下起粉色的雪。

小吵小炒

By littlefonryu_61 Updated
Tags  ryeji 
With 1 chapters, 5 subscribers, 3180 views, 1 comments, 2 words
Status [M], Members Only

Lalabs

By BleuHyacinthJ Updated
Tags  tagalog   ryeji   winrina   ningselle   jiminjeong   futakarina 
Characters karina winter giselle ningning ryujin yeji
With 6 chapters, 157 votes, 1790 subscribers, 19390 views, 260 comments, 39661 words
Status Subscribers Only

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng talyer sa tapat ng bahay nila, na may limang kapatid na lalaki na puro maton.    "Alam mo lalabs, baka kaya lagi ka nababasted ng nililigawan mo eh dahil hindi talaga para sayo ang maging manliligaw, bakit hindi mo i-try magpaligaw? umpisahan mo sa akin." itinaas baba pa ni Jimin ang k

FALLING IN YOU

By Cruisebody Updated
Tags  ryeji 
Characters ryujin yeji
With 1 votes, 8 subscribers, 1800 views, 3 comments, 8 words

现背,无脑小甜饼   *关于出道前bobo过的问题

【真挚】Born

By HUAI_SHAN Updated
Tags  yeji   ryujin   itzy   ryeji 
With 4 chapters, 4 votes, 44 subscribers, 12840 views, 14 comments, 22 words

眉O溜A 研究员1 X 实验对象3  有13受伤血腥描写,架空世界观,doi凰暴

第三天

By Curgaery Updated
Tags  ryeji 
With 4 chapters, 1 votes, 6 subscribers, 1740 views, 1 comments, 3 words

俗套冗长清水的青春疼痛校园文 *申留真第一视角        

休息室腿环paly

By ashenya Updated
Tags  ryeji 
With 2 votes, 20 subscribers, 13000 views, 1 comments, 14 words
Status [M]

Doomsday

By deltainducer Updated
Tags  ryeji 
Characters yeji, ryujin
With 1 chapters, 1 votes, 15 subscribers, 9170 views, 2 comments, 29 words
Status Completed

因为耶和华知道义人的道路; 恶人的道路却必灭亡。 (诗篇 1:6)

要吃糖吗

By yunyi02 Updated
Tags  ryeji 
Characters yeji ryujin
With 3 subscribers, 1860 views

申留真第一次尝到了黄礼志的糖