Taneoseb (1 taneoseb stories)

I Don't Understand But I Love You

All the words that exist in the universe, and I only want to know yours.

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Ang Gabing Nahulog Ang Buwan

By Lakanamihan Updated
Characters ALAMAT
With 21 chapters, 3 subscribers, 1980 views, 54265 words
Status Subscribers Only

Galit ang Rajah Taneo, pinuno ng Tribu Apolaki, ang angkan ng lahi ni Bathalang Apolaki, dahil nawawala ang nakatakda niyang maka-isang-dibdib na si Dayang Mariya, mula sa angkan ni Bathalang Libulan. Bumaba daw dito sa Kalupaan ang prinsesa. Walang kaide-ideya si Tomas kung ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito. Sabi ng Rajah, siya ang tanging saksi nang gabing nahulog ang buwan.