Alamat (4 alamat stories)

2nd Lead Syndrome

⭐ 𝘸𝘪𝘯𝘳𝘪𝘯𝘢 𝘧𝘧 ❤     Kim Minjeong is one of the top-selling webtoon artists in South Korea. She was suffering to finish her best-selling webtoon thanks to the strict demands of her publishin

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Stereohearts

By Lakanamihan Updated
Tags  angst   romance   ppop   wlw   mlm   armas   alamat   bini   macolet   binilatsupremacy   arjao   molas   colaiah   barkadafic   jhoneo   gwencey 
Characters ALAMAT, BINI
With 2 chapters, 2 votes, 15 subscribers, 1860 views, 1 comments, 13111 words
Status Subscribers Only

A funny strike of coincidence prompts to bring back memories of romance involving a certain friend group, making them realize that love truly is everywhere and it really is just a small world.

Ang Gabing Nahulog Ang Buwan

By Lakanamihan Updated
Characters ALAMAT
With 21 chapters, 2 subscribers, 1970 views, 54265 words
Status Subscribers Only

Galit ang Rajah Taneo, pinuno ng Tribu Apolaki, ang angkan ng lahi ni Bathalang Apolaki, dahil nawawala ang nakatakda niyang maka-isang-dibdib na si Dayang Mariya, mula sa angkan ni Bathalang Libulan. Bumaba daw dito sa Kalupaan ang prinsesa. Walang kaide-ideya si Tomas kung ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito. Sabi ng Rajah, siya ang tanging saksi nang gabing nahulog ang buwan.