Subtleabuse (1 subtleabuse stories)

Are you asking me out, Winter?

Kinabukasan, bigla na namang nagtagpo sina Karina at Winter. Ngunit, napansin ni Winter na medyo mahirap itong magsimula ng usapan kay Karina dahil Ingles ang kanyang ginagamit, samantalang mas

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Fledgeling

By faithd21 Updated
Tags  abuse   angst   fluff   jia   jihyo   mina   vampire   mengjia   nayeon   2na   vampireau   physicalabuse   dahyun   chaeyoung   momo   sana   twice   samo   tzuyu   mimosa   mimo   jeongyeon   jitzu   elkie   jihyoxtzuyu   psychologicalabuse   tzuyuxjihyo   fledgeling   samimo   subtleabuse 
Characters Tzuyu, Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Jia
With 22 chapters, 43 votes, 1001 subscribers, 10920 views, 113 comments, 43634 words
Status [M], [TW], Completed, Members Only, Subscribers Only