Saesaeng (3 saesaeng stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Jingle

By Chaoss Updated
Tags  bigbang   gdragon   kwonjiyong   thiller   saesaeng   gd1   horror00angst   toxicity 
With 9 chapters, 3 votes, 830 views, 4 comments, 7089 words
Status [M], Completed, Members Only, Crowdfunded

Paid Saesang

By ReadAStory Updated
Tags  bigbang   drama   bap   saesaeng 
With 1 comments, 505 words
Status [M]