Princexprincessconsort (2 princexprincessconsort stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

BL Syndrome; Extraordinary Phoenix (BL综合征; 非凡的凤凰)

By PeltingSnow Updated
Characters Jiao Yin Lin (OC) & Hong Jin Cheng (OC)
With 2 chapters, 1 votes, 4124 words
Status [M], Members Only, Subscribers Only

Lotusland (莲花土地) {hiatus}

By XOXOBlockMania_21 Updated
Characters Luhan & Sehun, EXO
With 3 chapters, 21 votes, 19 comments, 5634 words
Status [M], Members Only, Subscribers Only