Norangz (2 norangz stories)

Tuhog tuhog

         Nung bata pa si Winter, tuwang tuwa sya na panuorin ang nanay at lola nya na mag tuhog ng isaw,betamax,balunbalunan,ulo at paa ng manok at kung ano ano pa, para ibenta sa hara

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Treasure Box

By renjoy347 Updated
Characters Park Jiwon, Lee Saerom, Song Hayoung, Jang Gyuri, Roh Jisun, Lee Seoyeon, Lee Chaeyoung, Lee Nagyung, Baek Jiheon
With 35 chapters, 9 votes, 288 subscribers, 4230 views, 9 comments, 55792 words
Status [M], Subscribers Only

Fromis_9 One Shot Collection

By Sharkkid00 Updated
Characters Saerom Hayoung Gyuri Jiwon Jisun Seoyeon Chaeyoung Nagyung Jiheon
With 6 chapters, 4 votes, 1770 views, 1 comments, 6069 words
Status Completed, Crowdfunded

Fromis_9 One Shot Collection. It's going to be gender bender.   Story 1. Hayoung (B) x Jisun (G) 2. Jiheon (B) x Nagyung (G) 3. Gyuri (B) x Jiwon (G) 4. Hayoung (B) x Jiwon (G) 5. Gyuri (B) x Jisun (G)/ Gyuri (B) x Chaeyoung (G) 6. Hayoung (B) x Jiwon (G)