Hayoungxjiwon (1 hayoungxjiwon stories)

Promoted - Advertise

Entry #81

Ang tagal kong nakatitig sa pintuan. Ilang minuto na ba ang lumipas mula nang lumabas siya? Naririnig ko pa rin yung huli niyang sinabi.

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Fromis_9 One Shot Collection

By Sharkkid00 Updated
Characters Saerom Hayoung Gyuri Jiwon Jisun Seoyeon Chaeyoung Nagyung Jiheon
With 5 chapters, 3 votes, 520 views, 1 comments, 4916 words
Status Completed, Crowdfunded

Fromis_9 One Shot Collection. It's going to be gender bender.   Story 1. Hayoung (B) x Jisun (G) 2. Jiheon (B) x Nagyung (G) 3. Gyuri (B) x Jiwon (G) 4. Hayoung (B) x Jiwon (G) 5. Gyuri (B) x Jisun (G)/ Gyuri (B) x Chaeyoung (G)