Kimseunghun (1 kimseunghun stories)

Promoted - Advertise

Entry #81

Ang tagal kong nakatitig sa pintuan. Ilang minuto na ba ang lumipas mula nang lumabas siya? Naririnig ko pa rin yung huli niyang sinabi.

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Treasure A

By MayJune Published
Characters Doyoung, Byounggon, Yedam, Junkyu, Seunghun, Hyunsuk
With 2 chapters, 1 votes, 480 views, 618 words

{YG Treasure Box} {in Doyoung's Point of View} {Bahasa}