Jinkookfanfic (1 jinkookfanfic stories)

Promoted - Advertise

Huwag Kang Pa-fall!

Summer yun nang maisipan ni Winter na magtingin-tingin sa kanyang social media accounts.   Hindi naman talaga siya stalker. Sadyang nawili lang siya tingnan ang laman ng profile ni

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

I won't let you go hyung

By MademoiselleJ Updated
Tags  angst   idols   kpop   war   jin   love   korea   jimin   bts   jhope   jungkook   suga   taehyung   jinkook   namjoon   hoseok   seokjin   kookjin   jungkookcentric   btsfanfic   taejinkook   jinhyung   jincentric   jinkookfanfic 
Characters Kim Seokjin / Jeon Jungkook / Kim Taehyung / Min Yoongi / Kim Namjoon / Park Jimin / Jung Hoseok / OC
With 87 chapters, 2 votes, 110 subscribers, 1920 views, 14 comments, 146707 words
Status [M], [TW], Members Only, Subscribers Only