Inexperienceddoyoung (2 inexperienceddoyoung stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

NDD [1]

By Halsyeon Updated
Characters Lee Riahn(OC), Kim Doyoung, Park Sooyoung/Joy, Kang Seulgi, Chang Seungyeon
With 1 chapters, 6 votes, 67 subscribers, 1290 views, 7 comments, 10499 words
Status Completed, Members Only, Subscribers Only

thank u, next

By Halsyeon Updated
Characters Baek Sua(OC), Kim Doyoung
With 1 chapters, 9 votes, 97 subscribers, 1070 views, 10 comments, 19511 words
Status Completed, Members Only, Subscribers Only

When Sua's boyfriend cheats on her with the school's supposed nice girl she finds solace in the least likely person, her self-proclaimed enemy, Kim Doyoung.