Chul (2 chul stories)

Happy Sugar Life

Naniniwala si Winter ng 90 percent ng mga problema niya ay masasagot ng pera. At paano kung makakilala niya yung taong magsosolve ng 90 percent ng problema niya?

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

W two worlds - Season 2 - four worlds (US)

By EnchanteurW Updated
Tags  action   comedy   drama   fantasy   hanhyojoo   horror   leejunki   mystery   romance   scifi   suspense   thriller   leejongsuk   kimtaehee   kdrama   photo   manhwa   sciencefiction   script   fantastic   kangchul   worlds   kang   season2   kimsohyun   season   twoworlds   manwha   two   kdramafanfic   screenplay   wtwoworlds   w2worlds   four   scriptstyle   fourworlds   chul   scriptwriting   w4worlds   photodrama   dramaphoto   leesiun 
Characters Lee Jong-Suk, Han Hyo-Joo, Lee Si-Un, Kim Tae Hee, Yang Hye-Ji, Lee Jun Ki, Kim So-Hyun, Lee Tae-Hwan, Song Jae-Jung
With 16 chapters, 4 votes, 63 subscribers, 6330 views, 5 comments, 83539 words

#1. Korean Drama SCREENPLAY + Photo-Drama (TV ILLUSION). ~22h. 68 epi

W two worlds - Saison 2 - four worlds (FR)

By EnchanteurW Updated
Tags  action   comedy   drama   fantasy   hanhyojoo   horror   mystery   romance   scifi   suspense   thriller   leejongsuk   kdrama   photo   manhwa   sciencefiction   script   fantastic   kangchul   worlds   kang   season2   season   twoworlds   manwha   two   screenplay   wtwoworlds   w2worlds   four   scriptstyle   fourworlds   chul   scriptwriting   w4worlds   photodrama   dramaphoto 
Characters Lee Jong-Suk, Han Hyo-Joo, Lee Si-Un, Kim Tae Hee, Yang Hye-Ji, Lee Jun Ki, Kim So-Hyun, Lee Tae-Hwan, Song Jae-Jung
With 2 chapters, 1 subscribers, 2710 views, 5315 words

#1. Korean Drama Screenplay + Photo-Drama (TV Illusion). ENGLISH VERSION :