Antics (2 antics stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

The Soul's Voices

By moussline9riri Updated
Tags  magic   tragedy   mythology   spiritual   greekmythology   actionadventure   yerin   historicalfiction   persian   2jung   jungkook   empire   97line   antics   sinb   gfriend   yuju   sowon   eunha   umji   sinrin   eunrin   ancientgreekau   umb   wonb   alternativereality   viviz 
Characters Sowon Umji SinB Eunha Yerin Yuju Jungkook
With 7 chapters, 7 votes, 71 subscribers, 1470 views, 14 comments, 22441 words
Status [M], [TW], Members Only, Subscribers Only