synesthesia

jmj prompts/drafts
Please log in to read the full chapter

"You only love me when it's convenient for you, Karina." Tinignan ko siya. Hindi nanaman siya nagsasalita. "Alam mong isang tawag, text at punta mo lang sa'kin, may babalikan ka. Mahina ako pag-dating sa'yo eh." This hurts like hell. Sinasampal na ako ng katotohanan. 

 

"I'm sorry, Winter.." That's the only thing she could say.

 

 

You only want me when you don't wanna be alone. Alam mo kasi na aantayin kita, hangga't kaya ko pa. 

 

- Winter

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
kwinminjeong
30 streak #1
Chapter 2: Chapter 2: ay wag naman pls 🫠 ganap kaagad
kwinminjeong
30 streak #2
Chapter 1: IHHHHH LOVE IT, THNX TOR