yin&yang

jmj prompts/drafts
Please log in to read the full chapter

a jiminjeong au wherein katarina and mj are secret lovers but they try to make it obvious by wearing a matching items.. 

 

"Bes, siguro meant to be kayo ni Katarina?" Salita ni Ning sa tabi ko. "Bakit naman?" Tanong ko sakanya. Syempre kinilig ako sa sinabi niya pero secret lang. :D 

"Wala lang, matchy nanaman kayo ng outfit eh. Parang Yin&Yang." Eh bakit ko naman sasabihing sadya 'yan? :D 

 

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
kwinminjeong
34 streak #1
Chapter 2: Chapter 2: ay wag naman pls 🫠 ganap kaagad
kwinminjeong
34 streak #2
Chapter 1: IHHHHH LOVE IT, THNX TOR