W2world (3 w2world stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Something Called Fate

By dmegha Updated
Tags  kangchul   doyoon   wtwoworlds   yeonjoo   w2world   w2worlds   goblin   touchyourheart 
Characters Kang Chul, Oh Yeon-joo, Seo Do-yoon
With 1 votes, 13 subscribers, 1590 views, 1 comments, 306 words
Status [M]

'A Very Short Period of Time

By jafstar78 Updated
Tags  kangchul   yeonjoo   w2worldsinspired   w2world 
Characters Yeon Joo and Kang Chul from W-2 Worlds
With 1 chapters, 25 subscribers, 2380 views, 9 comments, 856 words

W-2 World Inspired. Yeon Joo visits Kang Chul through/in his dreams.