Slaughter (1 slaughter stories)

Utsukushī tsuma

"Pumunta ako ng amusement park para mag enjoy, hindi para magkaroon ng asawa!" ¡! winrina / jiminjeong one shot au

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Guardian's Heart

By Mayu-chaaan Updated
Characters Bang Chan, Lee Minho, Seo Changbin, Hwang Hyunjin, Han Jisung, Lee Felix, Kim Seungmin, Yang Jeongin
With 1 chapters, 3 votes, 3 subscribers, 380 views, 2 comments, 36329 words
Status [M], [TW], Completed, Members Only