Seuljoyri (2 seuljoyri stories)

Promoted - Advertise

Huwag Kang Pa-fall!

Summer yun nang maisipan ni Winter na magtingin-tingin sa kanyang social media accounts.   Hindi naman talaga siya stalker. Sadyang nawili lang siya tingnan ang laman ng profile ni

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Incorrect WR & RV

By Simple_Weirdo Updated
Tags  comedy   fluff   seulgi   yeri   cute   funny   crack   joy   memes   wendy   irene   redvelvet   wenrene   wenreneseuljoyri   seuljoyri   incorrectquotes 
Characters Irene Wendy Seulgi Joy Yeri
With 28 chapters, 30 votes, 567 subscribers, 7650 views, 116 comments, 1799 words
Status Subscribers Only

 Our Cake Girls, memes, incorrect quotes  to brighten up your day.  With Wenrene topping. 

Red Velvet One Shots

By blackvelvet143 Updated
Tags  jessica   krystal   luna   seulgi   sunmi   yeri   joy   wendy   irene   redvelvet   joyrene   wenrene   seulrene   wenseul   joygi   wenjoy   moonbyul   joyri   yerene   wenseulrene   wenri   wenseuljoyrene   yermseul   wenjoyrene   wenjoyri   wenseuljoy   joyseulrene   wenyerene   wenjoyerene   wenseuljoyri   joyerene   wenseulri   seulyerene   seuljoyri 
Characters irene, seulgi, wendy, joy, yeri
With 32 chapters, 37 votes, 1816 subscribers, 11030 views, 7 comments, 38492 words
Status [M], Subscribers Only