Mianchao (1 mianchao stories)

Promoted - Advertise

Ang Tinder Love Story

Kung papapiliin si Winter kung tatalon siya sa bangin o maglalakas ng loob i-pursue si Karina, mas pipiliin niya yung una. Kahit limang beses pa. 

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

一树梨花压海棠

By bolofish Updated
Tags  mianchao 
With 2 subscribers, 1970 views

面朝,情节参考电影,午夜激情短打,🔞文学,一切只是为了💛,不喜勿喷🥺   郑在玹发现黄仁珺有些不对劲。在她妈意外过后,她只有他这个继父,衣食钱财都只能依靠他。但是他最近总能发现她有多余的钱买化妆品,最糟糕的是,他发现她最近回家的神情很奇怪,有时候还能发现她脖子上的吻痕。 危机感促使郑在玹开口。 是夜,郑在玹和黄仁珺并排躺在床上。郑在玹转头面对黄仁珺,踟躇开口,“仁珺,你要什么我都可以给你……不要离开我,好吗?” 他用手轻抚她的脸颊,神情满是他不自知的卑微。 黄仁珺静静地盯着他,睫毛像蝴蝶翅膀一下一下地扇动,他仿佛能听见翅膀挥动的声音。 她忽而一笑,神情温柔:“在玹叔叔一开始和我妈在一起是真心的吗?” 她的表情温柔懵懂,但是说出来的话却像利剑似的直刺他的心。 “我会对你好的,不要离开我。”他肮脏的心思在她纯净的眼里一览无余。 “我知道,我只有你了,在玹叔叔。”她伸手摸向他的喉结,涂着口红的嘴像樱桃一般红润,勾着他往上品尝。