Kanor (1 kanor stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

→BFF┊↷ [ Pearl of the East Story Telling *^* ]

By -xpearlyshell Updated
Tags  tagalog   psy   sooman   kanor 
With 1 chapters, 1060 views, 567 words

❝Mother Father GENTLEMAN.