Bpo (1 bpo stories)

Happy Sugar Life

Naniniwala si Winter ng 90 percent ng mga problema niya ay masasagot ng pera. At paano kung makakilala niya yung taong magsosolve ng 90 percent ng problema niya?

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Call Center Shenanigans

By Soshi_051697 Updated
Tags  fluff   tagalog   winter   callcenter   bpo   aespa   winrina   jiminjeong   winterxkarina   winterkim   karinayu 
Characters Karina Yu Winter Kim
With 6 chapters, 55 votes, 1230 subscribers, 7150 views, 98 comments, 18071 words
Status [M], Completed, Subscribers Only