Semicrack (112 semicrack stories)

Promoted - Advertise

Paalam

Napag pasyahan ni Winter na magpaalam kay Karina- babaeng hindi naman nya kilala, dahil lahat ng kaibigan nya ay nagpapa alam na sa kanya ka

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Double Teamed by Bae Joohyun.

By TheSinfulPen Published
Characters Bae Joohyun and Kang Seulgi, naturally.
With 2 chapters, 90 votes, 817 subscribers, 10590 views, 50 comments, 8445 words
Status [M], Members Only, Crowdfunded