Portfolio (623 portfolio stories)

Happy Sugar Life

Naniniwala si Winter ng 90 percent ng mga problema niya ay masasagot ng pera. At paano kung makakilala niya yung taong magsosolve ng 90 percent ng problema niya?

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

monocolomatic *

By -airay Updated
Tags  portfolio 
With 9 words

a remix of old and new coming soon * summer 2018

My Portfolio

By hailiangli Updated
With 23 chapters, 2 votes, 35 subscribers, 2 comments, 14706 words
Status Members Only, Subscribers Only

My Portfolio of Reviews