friends

Please log in to read further chapters

Description

a #seulreneau wherein, si seulgi ay matalik dati na kaibigan ni irene sa kanilang klase, mga tawanan, asaran na binuo nila sa isa't isa ay siyang sisira dahil sa nakapaligid sakanila, paano kung umamin si seulgi paano pa kaya ang kanilang relasyon sa isa't isa? tuluyan na ba to masisira o mananatili hanggang sa wakas?

No comments yet