homecoming.

Please Subscribe to read further chapters

Description

So tell me, would you grant to apprise this mere stanger, even just a single word of assent; let me behold even just your dimmest gleam. 

And I, without fail, will treasure you more than how my earthly being would willingly long to offer.

Foreword

Kinapa-kapa ni Karina ang kanyang bulsa at sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay mahina siyang napatawa. 

Inilabas niya ang maliit na papel mula sa kanyang bulsa at kumuha ng ballpen sa bag niya.

Saka siya lumapit sa babae at tila nagulat pa ito sa kanya. Ngumiti lamang siya, nilapag sa kahon ang papel na kanyang hawak, at dali-daling umalis na.

Nakakahiya. Baka pagsisihan niya. Pero ngayon umaasa siya.

Muling napatawa si Karina nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa.

Ano naman kasing silbi ng sample calling card ng org nila para makatulong sa pag-rerelease ng kanta ng babaeng, aminin na nating, nakapagpagaan ng gabi niya?

No comments yet