Sakayan at Babaan

Description

Sakayan at Babaan. Isang lugar na pinupuntahan para alisan. Paano kung naging isa itong tagpuan? Tagpuan ng mga taong hindi alam ang patutunguhan, at taong hindi nais tumungo sa pupuntahan?

No comments yet