Mas Ambot pa sa Imo

Description

Gusto lang naman ng 2nd Year Multimedia Arts student na si Minjeong Winter Kim na bumili ng pares malapit sa eskwelahan nila para masatisfy ang cravings nito kaya sumama ito sa kambal niya sa pagsundo sa jowa nitong member ng Dance Troupe mula sa night practice ng grupo. Pero bakit biglang naging tagasundo rin siya ng 'jowa niya' nang wala siyang kaalam-alam? 

No comments yet