Burnout

Please Subscribe to read further chapters

Description

Hindi sapat ang anim na taon para mapagod na mahalin ka. Basta’t ikaw—hangga’t kaya. 

Foreword

Hi winrina nation, 

This is the second story that I want to share with you.

Sana magustuhan niyo pa rin.

- jmjwrites

jmjwrites
Happy New Year! Enjoy SC #2! ❤️
No comments yet