Chapter 2

I Don't Think So
Please Subscribe to read the full chapter

 

 

Hindi pa din makamove on si Karina. It still hunts her how Giselle looked at Ningning which is now their new treasurer sa Fireflies. Binoto ito ng lahat dahil friendly daw yung babae and can easily manage money. 

 

Naisipan niya na kumprontahin si Giselle. Inaya niya ito na kumain sa Club nila. Yung parte na pwede lang officer ang pumasok kaya sila lang dalawa ang nandito ngayon. Wala si Pres. Gyuri at VP Oli kasi may mga klase yung mga ito. 

 

"Giselle…" tumingin naman si Giselle sa kanya at tinigilan ang pagsubo nung Tuna Sandwich na kakainin niya dapat.

 

"Hmm?"

 

"Who is Ningning in your life?" Seryosong pagtanong ni Karina at Nagulat naman si Giselle. 

 

"Uhhh? What do you mean?" pilit na pinagwalang bahala ni Giselle. 

 

Feeling ko naman hindi naman niya kailangan na malaman pa? 

 

"Just what I said, who is Ningning in your life?"

 

"Nothing."

 

"It's impossible, Aeri." 

 

Eto yung una na tinawag ni Karina si Giselle sa Japanese niya kaya napatingin ito kay Karina. Nakikita niya kung gaano ito kaseryoso kaya napabuntong hininga na lang si Giselle.

 

Sa totoo lang hindi alam ni Giselle kung bakit gento ang inaakto ni Karina sa kanya at bakit ito eager na malaman kung sino ba si Ningning niya. Ang alam niya lang ay yung Karina na kausap niya ngayon would not take no for an answer. Kaya umayos na ng pagkakaupo si Giselle indicating na she’s ready to talk about it.

 

“What do you want to know about her exactly?” Tanong ni Giselle kay Karina. 

 

“Exactly what I asked earlier, who is Ningning in your life?”

“To be honest I don’t know how to answer that, Rina. Because we are not close to each other.” Napataas naman ang kilay si Karina at agad na tinaas ni Giselle ang dalawa niyang kamay indicating for Karina to chill at nagpatuloy ito sa pagsasalita. “But, yes, I’ve known her. Since High School. I was in Junior High at that time and she’s a third year high school student. She’s a transferee from China. Yung papa niya even before na di pa siya nakarating dito ay kinausap ako to take care of her na alalayan siya.”

 

“So, you lied na na di kayo close?” pagkekwestiyon ni Karina kay Giselle na natawa naman ito ng bahagya.

 

“Of course not. We are not close, I’m looking at her from afar, Rina. We only know the presence of each other in terms of our family. But yeah. Again we are not closed because I chose not to. I don’t want to be that person who’ll reprimand her from anything. You can see naman how carefree she is. So, just like my title as Sgt. at Arms and how I do in our club. I’m fixing everything in a decent way. Without her knowing.”

 

Tumango tango naman si Karina at naconvinced sa sinabi ni Giselle sa kanya. Giselle smiled and took her palms and played with it. 

 

Please Subscribe to read the full chapter

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!
AboveEveryone
Andito pa me. hehehehe
No comments yet