Last Flight Out

Description

Seulgi isang engineering student na tinalo pa ang piloto at lumanding ang puso sa isang tourism student na si Irene.

 

Foreword

My first Seulrene ff AYIEEEEE!!  hope you like it!! rar! 

BaeByBearQ
inom po lagi kayo ng tubig
No comments yet