Cake

Kumusta ka na?
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!
ereni_r
nasa playlist na yung kanta. two more updates! salamat po and na-appreciate ko kayong lahat. sana masarap ulam niyo lagi. :D

goodnight! :)
No comments yet