Our Time

Please Subscribe to read further chapters

Description

Fan-Fiction stories that made by my bored mind, none of the characters, scenarios and places are real.

-chaewonizer0801

Note: some characters was described as a male character, hope you understand :)

The stories that I'm going to publish are in form of Filipino language with a little bit of english :)

Foreword

Pagkatapos ng labing dalawang taon, napakarami nang nangyari mula nang maghiwalay sila Nayeon at Jeongyeon.

Dahil sa pagkawala nang isa sakanilang mga anak, kakailanganin nila ang isa't isa, pero dahil sa paghahanap nila sa kanilang anak maraming pangyayari mula sa nakaraan ang muli rin nilang babalikan.

No comments yet