Kismet.

Please Subscribe to read further chapters

Description

Kapag ang dalawang tao ay itinadhanang magtagpo, kahit gaano pa sila paglayuin ng pagkakataon, mahahanap at mahahanap nila ang daan pabalik sa isa't isa.

taglamig
naisulat ko ito dahil gusto ko lang talagang ilabas ang nararamdaman ko kaya mabilis ang pace. you could say, this is non-fiction minus the ending part. i really tried my best in creating this. salamat sa pagbabasa :)
No comments yet