Authored (6 fanfics)

Sort: Latest
/
Newest
/
Views
/
Subscribers
/
Votes
/
Comments
/
Alphabetical
/
Chapter Count
/
Word Count

Alamat

By redvelde Updated
Tags  seulrene 
Characters seulgi, irene, joy, seungwan, yeri
With 1 chapters, 20 votes, 102 subscribers, 800 views, 10 comments, 353 words

Bagtasin mo ng tanaw ang baybayin; tahakin mo pa't lagpasan ang lalim. Batuhin mo ng tanong ang karagatan. Balik ay kwento—higit pang kasagutan.  O kung saan niligtas ng isang Anak ng Karagatan ang isang ordinaryong tao mula sa pagkalunod.

Dahil Minsan Lang Umibig

By redvelde Updated
Tags  tagalog   seulrene 
Characters Bae Irene, Kang Seulgi, Wendy Son, Kim Yerim, Park Sooyoung, Oh Sehun
With 1 chapters, 115 votes, 551 subscribers, 3600 views, 79 comments, 15722 words
Status Completed

Kung saan nabasag ang katahimikan ng academically-driven life ni Bae Irene nang mataasan siya ni Kang Seulgi by 0.08.

A Lot Like Lois Lane and Superman

By redvelde Updated
Tags  seulrene   joygi   wenjoy   allsm   llsm 
Characters kang seulgi, bae joohyun, park sooyoung (joy), wendy son, kim yerim, park jimin, im nayeon, oh sehun, kim jisoo, jennie kim, lisa manoban, park chaeyoung, krystal jung, oh sehun, kim junmyeon, moon byul-yi, kim yong-sun
With 2 chapters, 46 votes, 319 subscribers, 1970 views, 26 comments, 4648 words
Status Members Only, Subscribers Only

It starts when one Kang Seulgi, typical school shadow-loser archetype, saves a bus from falling off a cliff on a fateful stormy night. She manages anyway, but it takes her about a whole minute to realize she did it with her bare hands. 

Parang Lumang Kanta

By redvelde Updated
Tags  seulrene   seulgixirene   seulreneau 
Characters kang seulgi, bae joohyun
With 1 chapters, 133 votes, 705 subscribers, 7830 views, 71 comments, 35033 words
Status Completed

Kung saan (dapat) magaling tumakbo si Kang Seulgi.

Kunwari; Sandali, Saglit

By redvelde Updated
Characters kang seulgi, bae joohyun
With 1 chapters, 135 votes, 638 subscribers, 7070 views, 74 comments, 8473 words
Status Completed

Sabi nila, "it takes a second to jump over the fence between what's normal and what is uncertain".  'Di ko ugaling tumalon sa bakod--as always. Sabi nga ni Joohyun, "it's 2020" at ano pa daw ba kinakatakot ko?

Ganda Ka ‘Te?

By redvelde Updated
Characters kang seulgi, bae irene
With 1 chapters, 245 votes, 1187 subscribers, 14350 views, 154 comments, 14519 words
Status Completed

Kung saan ang haggard na labor force life ni Kang Seulgi ay nasalanta ng Bagyong Irene.