Authored (2 fanfics)

Sort: Latest
/
Newest
/
Views
/
Subscribers
/
Votes
/
Comments
/
Alphabetical
/
Chapter Count
/
Word Count

KAP!eng Barako

By PringleHartOrevir_ Updated
Characters Winter Kim, Karina Yu, Ningning, Giselle
With 3 chapters, 31 votes, 836 subscribers, 13 comments, 2776 words
Status [M], [TW], Members Only, Subscribers Only

KopiKo to!

By PringleHartOrevir_ Updated
Tags  taeny   chaesoo   2yeon   seulrene   2kim   jenlisa   ryeji   winrina   ningselle   jiminjeong   winterxkarina   katater   winrinatagalog 
Characters Winter Kim, Karina Yu, Ningning, Giselle, Chaewon, Minju, Itzy members, Blackpink, Twice
With 2 chapters, 18 votes, 367 subscribers, 1850 views, 22 comments, 2094 words
Status Members Only, Subscribers Only

Kung saan, Isang araw na puno ng kaboring-an para kay Winter kaya napag-isipan niyang pagdiskitahan ang bagong 75 inches flatscreen na binili ng ate niya at doon ay napanood niya ang sikat na artistang si Karina Yu sa tv advertisement ng Kopiko Blanca. 'Ay amputcha! AI ba 'to? Parang mama Mary sa ganda!'