Authored (6 fanfics)

Sort: Latest
/
Newest
/
Views
/
Subscribers
/
Votes
/
Comments
/
Alphabetical
/
Chapter Count
/
Word Count

One Last Time 》seulrene au《

By dailyRVever Updated
Characters Kang Seulgi and Bae Joohyun
With 3 chapters, 39 subscribers, 4713 words
Status Subscribers Only

Bae Joohyun, ang babaeng probinsyana na humarap sa mga pagsubok ng buhay bago at matapos lumuwas ng Maynila upang mag-aral sa hinahangad na unibersidad. Dito ay nakilala niya ang sikat at easy going na babae, the infamous Kang Seulgi na may sariling kasabihan na "freshies are prey"

So Good 🥀 SEULRENE

By dailyRVever Updated
Characters Seulgi and Joohyun
With 1 chapters, 123 subscribers, 560 views, 1497 words
Status Completed, Subscribers Only

  TITLE: So Good [SEULRENE] 5th One Shot by dailyRVever slight A N G S T & F L U F F (?)  

Day 1 ❤ SEULRENE

By dailyRVever Updated
Tags  fluff   girlgroup   kpop   oneshot   seulgi   irene   redvelvet   seulrene   irenexseulgi   day1   seulreneoneshot   inreallife 
Characters Kang Seulgi and Bae Joohyun
With 1 chapters, 2 votes, 137 subscribers, 540 views, 1 comments, 1092 words
Status Completed, Subscribers Only

TITLE: Day 1 [SEULRENE] 4th One Shot by dailyRVever  I R L = In Real Life (87% accuracy)

Lifetime 🥀 SEULRENE

By dailyRVever Updated
Tags  angst   drama   girlgroup   kpop   oneshot   seulgi   oneshotangst   lifetime   irene   redvelvet   seulrene   irenexseulgi 
With 1 chapters, 96 subscribers, 430 views, 1 comments, 1687 words
Status Completed, Subscribers Only

TITLE: Lifetime [SEULRENE] 3rd One Shot by dailyRVever A N G S T 

Swimming Pool 👅 WENJOYRI

By dailyRVever Updated
Characters Son Wendy, Park Joy, and Kim Yeri
With 1 chapters, 1 votes, 209 subscribers, 840 views, 804 words
Status [M], Completed, Subscribers Only

Memory Card ❤ SEULRENE

By dailyRVever Updated
Tags  fluff   girlgroup   kpop   oneshot   seulgi   tagalog   girlxgirl   oneshotfluff   irene   redvelvet   seulrene   memorycard 
Characters Seulgi Kang and Irene Bae
With 1 chapters, 2 votes, 140 subscribers, 570 views, 2 comments, 1791 words
Status Completed, Subscribers Only

TITLE: Memory Card [SEULRENE] 1st One Shot by dailyRVever FLUFF ❤