write-the-impossible

write-the-impossible

Badges

  • Getting image...
  • Getting videos...

Poll

Which underrated Kai ship should I write for?

  • Xiukai (Xiumin/Kai)
  • Kairis (Kris/Kai)
  • Chenkai (Chen/Kai)
  • Sukai (Suho/Kai)
Results