Taelink's Polls (0 polls)

Happy Sugar Life

Naniniwala si Winter ng 90 percent ng mga problema niya ay masasagot ng pera. At paano kung makakilala niya yung taong magsosolve ng 90 percent ng problema niya?

There are no polls available yet

Check out the latest updated stories from these authors!

Like Home

By lassonde Updated
Tags jongkey
Characters Jonghyun, Key
With 5 chapters, 2 votes, 19 subscribers, 300 views, 19 comments, 19765 words
Status Subscribers Only

Ang Bucket List ni Karina

By bpandap Updated
Tags winrina
With 1 chapters, 3 votes, 19 subscribers, 130 views, 3 comments, 4250 words
Status Subscribers Only
  • Getting image...
  • Getting videos...